Arkaplan Modellemesi ve Optik Akış ile Hareket Tespiti

0/5 Oy yok

Bu uygulamayı bildirin

AÇIKLAMA

Hareket tespiti çeşitli bilgisayarlı görme problemlerinde ön-işlem aşamasında kullanılmaktadır ve üzerinde çalışılan önemli konulardan birisidir. Hareket tanıma için önerilen yöntemler çoğunlukla arka plan modellemesi ve çıkarımına dayanmaktadır. Bu çalışmada, arka plan modelleme ve optik akış vektörlerinin kullanıldığı bir yöntem önerilmiştir. Optik akış tahmin edilmesinde Farneback yöntemi kullanılmıştır. Önerilen yöntemde optik akış, arka plan çıkarımı aşamasında her bir piksel için uygulanacak eşik değeri belirlemek için kullanılmıştır. Deneysel sonuçlar arka plan çıkarımı yaparken optik akış bilgisini kullanmanın sabit eşik değer uygulamaya nazaran performansı arttırdığını göstermiştir. Önerilen yöntem CDNET-2014 veri kümesinden farklı altküme görüntüleri üzerinde değerlendirilmiş ve literatürdeki yöntemler karşısında iyi sonuçlar elde edilmiştir. F1 performans kriterinde literatürdeki yöntemlere çok yakın sonuçlar elde edilirken, hatalı tespit edilen veya ıskalanan hareketli piksel oranını veren PWC metriğinde ise en iyi ortalama performansa ulaşıldığı gözlemlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.